Όταν μεταφέρω αντικείμενα

Η κυρία στην εικόνα μεταφέρει με το ποδήλατο ένα σακίδιο. Είναι ο σωστός τρόπος μεταφοράς;

bike%202.bmp1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License