Ασκήσεις
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
 
<body>
 
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
 
<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en"><head><meta name="author" content="Created with Hot Potatoes by Half-Baked Software, registered to UNREGISTERED."></meta><meta name="keywords" content="Hot Potatoes, Hot Potatoes, Half-Baked Software, Windows, University of Victoria"></meta>
 
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="DC:Creator" content="UNREGISTERED" />
<meta name="DC:Title" content="&#x03A4;&#x039F; &#x03A0;&#x039F;&#x0394;&#x0397;&#x039B;&#x0391;&#x03A4;&#x039F;&#x03A3;&#x03A4;&#x0391;&#x03A5;&#x03A1;&#x039F;&#x039B;&#x0395;&#x039E;&#x039F;" />
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 
<title>
&#x03A4;&#x039F; &#x03A0;&#x039F;&#x0394;&#x0397;&#x039B;&#x0391;&#x03A4;&#x039F;&#x03A3;&#x03A4;&#x0391;&#x03A5;&#x03A1;&#x039F;&#x039B;&#x0395;&#x039E;&#x039F;
</title>
 
<!-- Made with executable version 6.2 Release 5 Build 1 -->
 
<!-- The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from the configuration screen -->
 
<style type="text/css">
 
/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */
 
/* BeginCorePageCSS */
 
/* Made with executable version 6.2 Release 5 Build 1 */
 
/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can't handle it. */
* html object.MediaPlayerNotForIE {
  display: none;
}
 
body{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  background-color: #8080ff;
  color: #804040;
 
  margin-right: 5%;
  margin-left: 5%;
  font-size: small;
}
 
p{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
table,div,span,td{
  font-size: 100%;
  color: #804040;
}
 
div.Titles{
  padding: 0.5em;;
  text-align: center;
  color: #ffff00;
}
 
button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  display: inline;
}
 
.ExerciseTitle{
  font-size: 140%;
  color: #ffff00;
}
 
.ExerciseSubtitle{
  font-size: 120%;
  color: #ffff00;
}
 
div.StdDiv{
  background-color: #acd02f;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  color: #804040;
  padding: 0.5em;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #804040;
  margin-bottom: 1px;
}
 
/* EndCorePageCSS */
 
.RTLText{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
.CentredRTLText{
  text-align: center;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
button p.RTLText{
  text-align: center;
}
 
.RTLGapBox{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.Guess{
  font-weight: bold;
}
 
.CorrectAnswer{
  font-weight: bold;
}
 
div#Timer{
  padding: 0.25em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  color: #ffff00;
}
 
span#TimerText{
  padding: 0.25em;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  font-weight: bold;
  display: none;
  color: #ffff00;
}
 
span.Instructions{
 
}
 
div.ExerciseText{
 
}
 
.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
  color: #ffff00;
}
 
.LeftItem{
  font-size: 100%;
  color: #804040;
  text-align: left;
}
 
.RightItem{
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  color: #804040;
}
 
span.CorrectMark{
 
}
 
input, textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
select{
  font-size: 100%;
}
 
div.Feedback {
  background-color: #8080ff;
  left: 33%;
  width: 34%;
  top: 33%;
  z-index: 1;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  color: #ffff00;
  position: absolute;
  display: none;
  font-size: 100%;
}
 
div.LeftContainer{
  border-style: none;
  padding: 2px 0px 2px 0px;
  float: left;
  width: 49.8%;
  margin-bottom: 0px;
}
 
div.RightContainer{
  border-style: none;
  padding: 2px 0px 2px 0px;
  float: right;
  width: 49.8%;
  margin-bottom: 0px;
}
 
.ReadingText{
  text-align: left;
}
 
#ReadingDiv h3.ExerciseSubtitle{
  color: #804040;
}
 
div.ExerciseDiv{
  color: #804040;
}
 
/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
  background-color: transparent;
  color: #804040;
  border-color: #804040;
  margin-left: 5%;
  margin-right: 5%;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  width: 90%;
  position: relative;
  text-align: center;
  padding: 0px;
}
 
table.FlashcardTable tr{
  border-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  background-color: #acd02f;
}
 
table.FlashcardTable td.Showing{
  font-size: 140%;
  text-align: center;
  width: 50%;
  display: table-cell;
  padding: 2em;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #804040;
  background-color: #acd02f;
}
 
table.FlashcardTable td.Hidden{
  display: none;
}
 
/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  text-align: center;
}
 
a.ExSegment{
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #804040;
}
 
span.RemainingWordList{
  font-style: italic;
}
 
div.DropLine {
  position: absolute;
  text-align: center;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 1px;
  border-bottom-color: #ffff00;
  width: 80%;
}
 
/* JCloze styles */
 
.ClozeWordList{
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
 
div.ClozeBody{
  text-align: left;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  line-height: 2.0
}
 
span.GapSpan{
  font-weight: bold;
}
 
/* JCross styles */
 
table.CrosswordGrid{
  margin: auto auto 1em auto;
  border-collapse: collapse;
  padding: 0px;
  background-color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid tbody tr td{
  width: 1.5em;
  height: 1.5em;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-size: 140%;
  padding: 1px;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid span{
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.BlankCell{
  background-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  font-weight: bold;
}
 
table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  padding: 1px;
  font-weight: bold;
}
 
.NumLetterCellText{
  cursor: pointer;
  color: #000000;
}
 
.GridNum{
  vertical-align: super;
  font-size: 66%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
.GridNum:hover, .GridNum:visited{
  color: #000000;
}
 
table#Clues{
  margin: auto;
  vertical-align: top;
}
 
table#Clues td{
  vertical-align: top;
}
 
table.ClueList{
 margin: auto;
}
 
td.ClueNum{
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  vertical-align: top;
}
 
td.Clue{
  text-align: left;
}
 
div#ClueEntry{
  text-align: left;
  margin-bottom: 1em;
}
 
/* Keypad styles */
 
div.Keypad{
  text-align: center;
  display: none; /* initially hidden, shown if needed */
  margin-bottom: 0.5em;
}
 
div.Keypad button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  width: 2em;
}
 
/* JQuiz styles */
 
div.QuestionNavigation{
  text-align: center;
}
 
.QNum{
  margin: 0em 1em 0.5em 1em;
  font-weight: bold;
  vertical-align: middle;
}
 
textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.QuestionText{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
.Answer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
}
 
.PartialAnswer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
  color: #ffff00;
}
 
.Highlight{
  color: #000000;
  background-color: #ffff00;
  font-weight: bold;
  font-size: 120%;
}
 
ol.QuizQuestions{
  text-align: left;
  list-style-type: none;
}
 
li.QuizQuestion{
  padding: 1em;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 0px 1px 0px;
}
 
ol.MCAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: upper-alpha;
  padding: 1em;
}
 
ol.MCAnswers li{
  margin-bottom: 1em;
}
 
ol.MSelAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: lower-alpha;
  padding: 1em;
}
 
div.ShortAnswer{
  padding: 1em;
}
 
.FuncButton {
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #d5e797;
  border-top-color: #d5e797;
  border-right-color: #566817;
  border-bottom-color: #566817;
  color: #804040;
  background-color: #acd02f;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonUp {
  color: #acd02f;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #d5e797;
  border-top-color: #d5e797;
  border-right-color: #566817;
  border-bottom-color: #566817;
 
  background-color: #804040;
  color: #acd02f;
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonDown {
  color: #acd02f;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #566817;
  border-top-color: #566817;
  border-right-color: #d5e797;
  border-bottom-color: #d5e797;
  background-color: #804040;
  color: #acd02f;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
/*BeginNavBarStyle*/
 
div.NavButtonBar{
  background-color: #ff80c0;
  text-align: center;
  margin: 2px 0px 2px 0px;
  clear: both;
  font-size: 100%;
}
 
.NavButton {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffbfdf;
  border-top-color: #ffbfdf;
  border-right-color: #7f4060;
  border-bottom-color: #7f4060;
  background-color: #ff80c0;
  color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonUp {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffbfdf;
  border-top-color: #ffbfdf;
  border-right-color: #7f4060;
  border-bottom-color: #7f4060;
  color: #ff80c0;
  background-color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonDown {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f4060;
  border-top-color: #7f4060;
  border-right-color: #ffbfdf;
  border-bottom-color: #ffbfdf;
  color: #ff80c0;
  background-color: #000000;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
/*EndNavBarStyle*/
 
a{
  color: #acd02f;
}
 
a:visited{
  color: #acd02f;
}
 
a:hover{
  color: #acd02f;
}
 
div.CardStyle {
  position: absolute;
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  padding: 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #804040;
  background-color: #acd02f;
  left: -50px;
  top: -50px;
  overflow: visible;
}
 
.rtl{
  text-align: right;
  font-size: 140%;
}
 
</style>
 
<script type="text/javascript">
 
//<![CDATA[
 
<!--
 
function Client(){
//if not a DOM browser, hopeless
  this.min = false; if (document.getElementById){this.min = true;};
 
  this.ua = navigator.userAgent;
  this.name = navigator.appName;
  this.ver = navigator.appVersion; 
 
//Get data about the browser
  this.mac = (this.ver.indexOf('Mac') != -1);
  this.win = (this.ver.indexOf('Windows') != -1);
 
//Look for Gecko
  this.gecko = (this.ua.indexOf('Gecko') > 1);
  if (this.gecko){
    this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Gecko')+6, this.ua.length));
    if (this.geckoVer < 20020000){this.min = false;}
  }
 
//Look for Firebird
  this.firebird = (this.ua.indexOf('Firebird') > 1);
 
//Look for Safari
  this.safari = (this.ua.indexOf('Safari') > 1);
  if (this.safari){
    this.gecko = false;
  }
 
//Look for IE
  this.ie = (this.ua.indexOf('MSIE') > 0);
  if (this.ie){
    this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('MSIE')+5, this.ua.length));
    if (this.ieVer < 5.5){this.min = false;}
  }
 
//Look for Opera
  this.opera = (this.ua.indexOf('Opera') > 0);
  if (this.opera){
    this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Opera')+6, this.ua.length));
    if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
  }
  if (this.min == false){
    alert('Your browser may not be able to handle this page.');
  }
 
//Special case for the horrible ie5mac
  this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}
 
var C = new Client();
 
//for (prop in C){
//  alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}
 
//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS
 
//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}
 
function NavBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'NavButton';
}
 
function NavBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]
 
function FuncBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}
 
function FuncBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'FuncButton';
}
 
function FuncBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'FuncButtonDown';
}
 
function FocusAButton(){
  if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
    document.getElementById('CheckButton1').focus();
  }
  else{
    if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
      document.getElementById('CheckButton2').focus();
    }
    else{
      document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
    }
  }
}
 
//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX
 
var topZ = 1000;
 
function ShowMessage(Feedback){
  var Output = Feedback + '<br /><br />';
  document.getElementById('FeedbackContent').innerHTML = Output;
  var FDiv = document.getElementById('FeedbackDiv');
  topZ++;
  FDiv.style.zIndex = topZ;
  FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + 'px';
 
  FDiv.style.display = 'block';
 
  ShowElements(false, 'input');
  ShowElements(false, 'select');
  ShowElements(false, 'object');
  ShowElements(true, 'object', 'FeedbackContent');
 
//Focus the OK button
  setTimeout("document.getElementById('FeedbackOKButton').focus()", 50);
 
//
}
 
function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
//IE bug -- hide all the form elements that will show through the popup
//FF on Mac bug : doesn't redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object's display property is changed
 
  //get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
  TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
  var Els;
  if (TopNode != null) {
    Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
  } else {
    Els = document.getElementsByTagName(TagName);
  }
 
  for (var i=0; i<Els.length; i++){
    if (TagName == "object") {
      //manipulate object elements in all browsers
      if (Show == true){
        Els[i].style.visibility = 'visible';
        //get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
      }
      else{
        Els[i].style.visibility = 'hidden';
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
      }
    } 
    else {
      // tagName is either input or select (that is, Form Elements)
      // ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
      if (C.ie) {
        if (C.ieVer < 7) {
          if (Show == true){
            Els[i].style.visibility = 'visible';
          }
          else{
            Els[i].style.visibility = 'hidden';
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
function HideFeedback(){
  document.getElementById('FeedbackDiv').style.display = 'none';
  ShowElements(true, 'input');
  ShowElements(true, 'select');
  ShowElements(true, 'object');
  if (Finished == true){
    Finish();
  }
}
 
//GENERAL UTILITY FUNCTIONS AND VARIABLES
 
//PAGE DIMENSION FUNCTIONS
function PageDim(){
//Get the page width and height
  this.W = 600;
  this.H = 400;
  this.W = document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth;
  this.H = document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}
 
var pg = null;
 
function GetPageXY(El) {
  var XY = {x: 0, y: 0};
  while(El){
    XY.x += El.offsetLeft;
    XY.y += El.offsetTop;
    El = El.offsetParent;
  }
  return XY;
}
 
function GetScrollTop(){
  if (typeof(window.pageYOffset) == 'number'){
    return window.pageYOffset;
  }
  else{
    if ((document.body)&&(document.body.scrollTop)){
      return document.body.scrollTop;
    }
    else{
      if ((document.documentElement)&&(document.documentElement.scrollTop)){
        return document.documentElement.scrollTop;
      }
      else{
        return 0;
      }
    }
  }
}
 
function GetViewportHeight(){
  if (typeof window.innerHeight != 'undefined'){
    return window.innerHeight;
  }
  else{
    if (((typeof document.documentElement != 'undefined')&&(typeof document.documentElement.clientHeight !=
   'undefined'))&&(document.documentElement.clientHeight != 0)){
      return document.documentElement.clientHeight;
    }
    else{
      return document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
    }
  }
}
 
function TopSettingWithScrollOffset(TopPercent){
  var T = Math.floor(GetViewportHeight() * (TopPercent/100));
  return GetScrollTop() + T; 
}
 
//CODE FOR AVOIDING LOSS OF DATA WHEN BACKSPACE KEY INVOKES history.back()
var InTextBox = false;
 
function SuppressBackspace(e){ 
  if (InTextBox == true){return;}
  if (C.ie) {
    thisKey = window.event.keyCode;
  }
  else {
    thisKey = e.keyCode;
  }
 
  var Suppress = false;
 
  if (thisKey == 8) {
    Suppress = true;
  }
 
  if (Suppress == true){
    if (C.ie){
      window.event.returnValue = false;  
      window.event.cancelBubble = true;
    }
    else{
      e.preventDefault();
    }
  }
}
 
if (C.ie){
  document.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
  window.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
}
else{
  if (window.addEventListener){
    window.addEventListener('keypress',SuppressBackspace,false);
  }
}
 
function ReduceItems(InArray, ReduceToSize){
  var ItemToDump=0;
  var j=0;
  while (InArray.length > ReduceToSize){
    ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
    InArray.splice(ItemToDump, 1);
  }
}
 
function Shuffle(InArray){
  var Num;
  var Temp = new Array();
  var Len = InArray.length;
 
  var j = Len;
 
  for (var i=0; i<Len; i++){
    Temp[i] = InArray[i];
  }
 
  for (i=0; i<Len; i++){
    Num = Math.floor(j * Math.random());
    InArray[i] = Temp[Num];
 
    for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
      Temp[k] = Temp[k+1];
    }
    j--;
  }
  return InArray;
}
 
function WriteToInstructions(Feedback) {
  document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;
 
}
 
function EscapeDoubleQuotes(InString){
  return InString.replace(/"/g, '&quot;')
}
 
function TrimString(InString){
    var x = 0;
 
    if (InString.length != 0) {
        while ((InString.charAt(InString.length - 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(0, InString.length - 1)
        }
 
        while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(1, InString.length)
        }
 
        while (InString.indexOf(' ') != -1) {
            x = InString.indexOf(' ')
            InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
         }
 
        return InString;
    }
 
    else {
        return '';
    }
}
 
function FindLongest(InArray){
  if (InArray.length < 1){return -1;}
 
  var Longest = 0;
  for (var i=1; i<InArray.length; i++){
    if (InArray[i].length > InArray[Longest].length){
      Longest = i;
    }
  }
  return Longest;
}
 
//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
  var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum <= 0x370))||((CharNum >= 0x20d0)&&(CharNum <= 0x20ff)));
  Result = Result || (((CharNum >= 0x3099)&&(CharNum <= 0x309a))||((CharNum >= 0xfe20)&&(CharNum <= 0xfe23)));
  return Result;
}
 
function IsCJK(CharNum){
  return ((CharNum >= 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}
 
//SETUP FUNCTIONS
//BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
  var NList = document.getElementsByTagName('input');
  for (var i=0; i<NList.length; i++){
    if ((NList[i].id.indexOf('Guess') > -1)||(NList[i].id.indexOf('Gap') > -1)){
      NList[i].value = '';
    }
    if (NList[i].id.indexOf('Chk') > -1){
      NList[i].checked = '';
    }
  }
}
 
//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
  var Result = -1;
  for (var i=0; i<this.length; i++){
    if (this[i] == Input){
      Result = i;
    }
  }
  return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;
 
//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
  if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
    if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
      document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
    }
  }
}
 
//HOTPOTNET-RELATED CODE
 
var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data
 
function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
  if (document.store != null){
    Frm = document.store;
    Frm.starttime.value = HPNStartTime;
    Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
    Frm.mark.value = Score;
    Frm.detail.value = Detail;
    Frm.submit();
  }
}
 
//JCROSS CORE JAVASCRIPT CODE
 
var InGap = false;
var CurrentBox = null;
var Feedback = '';
var AcrossCaption = '';
var DownCaption = '';
var Correct = '&#x03A3;&#x03A9;&#x03A3;&#x03A4;&#x039F;!!!';
var Incorrect = '&#x039C;&#x03B5;&#x03C1;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AD;&#x03C2; &#x03B1;&#x03C0;&#x03CC; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B1;&#x03C0;&#x03B1;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03BB;&#x03AC;&#x03BD;&#x03B8;&#x03B1;&#x03C3;&#x03BC;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B5;&#x03C2;, &#x03C0;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C3;&#x03C0;&#x03AC;&#x03B8;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B5; &#x03C0;&#x03B9;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03CD;.'; 
var GiveHint = '&#x03A4;&#x03BF; &#x03B5;&#x03C0;&#x03CC;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD;&#x03BF; &#x03C3;&#x03C9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03CC; &#x03C4;&#x03BC;&#x03AE;&#x03BC;&#x03B1; &#x03C4;&#x03B7;&#x03C2; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;&#x03C2; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9;:';
var YourScoreIs = '&#x0397; &#x03B2;&#x03B1;&#x03B8;&#x03BC;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B1; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B5;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9;:';
var BuiltGrid = '';
var BuiltExercise = '';
var Penalties = 0;
var Score = 0;
var InTextBox = false;
var Locked = false;
var TimeOver = false;
var CaseSensitive = true; 
 
var InputStuff = '<form method="post" action="" onsubmit="return false;"><span class="ClueNum">[strClueNum]: </span>';
InputStuff += '[strClue] <input onfocus="CurrentBox=this;InTextBox=true;" onblur="InTextBox=false;" id="[strBoxId]" type="edit" size="[strEditSize]" maxlength="[strMaxLength]"></input>';
InputStuff += '<button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="EnterGuess([strParams])">&#x03A4;&#x03AD;&#x03BB;&#x03BF;&#x03C2;</button>';
InputStuff += '<button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="ShowHint([strParams])">&#x0392;&#x03BF;&#x03AE;&#x03B8;&#x03B5;&#x03B9;&#x03B1;</button>';
InputStuff += '</form>';
 
var CurrBoxElement = null;
var Finished = false;
 
function StartUp(){
  RemoveBottomNavBarForIE();
//Show a keypad if there is one  (added bugfix for 6.0.4.12)
  if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
    document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
  }
 
  AcrossCaption = document.getElementById('CluesAcrossLabel').innerHTML;
  DownCaption = document.getElementById('CluesDownLabel').innerHTML;
 
  StartTimer();
 
}
 
function GetAnswerLength(Across,x,y){
  Result = 0;
  if (Across == false){
    while ((x<L.length)&&(L[x][y].length > 0)){
      Result += L[x][y].length;
      x++;
    } 
    return Result;
  }
  else{
    while ((y<L[x].length)&&(L[x][y].length > 0)){
      Result += L[x][y].length;
      y++;
    }   
    return Result;
  }
}
 
function GetEditSize(Across,x,y){
  var Len = GetAnswerLength(Across,x,y);
  if (IsCJK(L[x][y].charCodeAt(0))){
    Len *= 2;
  }
  return Len;
}
 
function ShowClue(ClueNum,x,y){
  var Result = '';
  var Temp;
  var strParams;
  var Clue = document.getElementById('Clue_A_' + ClueNum);
  if (Clue != null){
    Temp = InputStuff.replace(/\[ClueNum\]/g, ClueNum);
    Temp = Temp.replace(/\[strClueNum\]/g, AcrossCaption + ' ' + ClueNum);
    strParams = 'true,' + ClueNum + ',' + x + ',' + y + ',\'[strBoxId]\'';
    Temp = Temp.replace(/\[strParams\]/g, strParams);
    Temp = Temp.replace(/\[strBoxId\]/g, 'GA_' + ClueNum + '_' + x + '_' + y);
    Temp = Temp.replace(/\[strEditSize\]/g, GetEditSize(true,x,y));
    Temp = Temp.replace(/\[strMaxLength\]/g, GetAnswerLength(true,x,y));
    Temp = Temp.replace(/\[strClue\]/g, Clue.innerHTML, Temp);
    Result += Temp;
  }
  Clue = document.getElementById('Clue_D_' + ClueNum);
  if (Clue != null){
    Temp = InputStuff.replace(/\[ClueNum\]/g, ClueNum);
    Temp = Temp.replace(/\[strClueNum\]/g, DownCaption + ' ' + ClueNum);
    strParams = 'false,' + ClueNum + ',' + x + ',' + y + ',\'[strBoxId]\'';
    Temp = Temp.replace(/\[strParams\]/g, strParams);
    Temp = Temp.replace(/\[strBoxId\]/g, 'GD_' + ClueNum + '_' + x + '_' + y);
    Temp = Temp.replace(/\[strEditSize\]/g, GetAnswerLength(false,x,y));
    Temp = Temp.replace(/\[strClue\]/g, Clue.innerHTML, Temp);
    Result += Temp;
  }
  document.getElementById('ClueEntry').innerHTML = Result;
}
 
function EnterGuess(Across,ClueNum,x,y,BoxId){
  if (document.getElementById(BoxId) != null){
    var Guess = document.getElementById(BoxId).value;
    var AnsLength = GetAnswerLength(Across,x,y);
    EnterAnswer(Guess,Across,AnsLength,x,y);
  }
}
 
function SplitStringToPerceivedChars(InString, PC){
  var Temp = InString.charAt(0);
  if (InString.length > 1){
    for (var i=1; i<InString.length; i++){
      if (IsCombiningDiacritic(InString.charCodeAt(i)) == true){
        Temp += InString.charAt(i);
      }
      else{
        PC.push(Temp);
        Temp = InString.charAt(i);
      }
    }
  }
  PC.push(Temp);
}
 
function EnterAnswer(Guess,Across,AnsLength,x,y){
  var PC = new Array();
  SplitStringToPerceivedChars(Guess, PC);
 
  var i=x;
  var j=y;
  var Letter = 0;
  while (Letter < AnsLength){
    if (Letter < PC.length){
      G[i][j] = PC[Letter];
      if (document.getElementById('L_' + i + '_' + j) != null){
        document.getElementById('L_' + i + '_' + j).innerHTML = PC[Letter];
      }
    }
    if (Across == true){
      j++;
    }
    else{
      i++;
    }
    Letter++;
  }
}
 
function SetGridSquareValue(x,y,Val){
  var GridId = 'L_' + x + '_' + y;
  if (document.getElementById(GridId) != null){
    document.getElementById(GridId).innerHTML = Val;
  }
}
 
function ShowHint(Across,ClueNum,x,y,BoxId){
  var i=x;
  var j=y;
  var LetterFromGuess = '';
  var LetterFromKey = '';
  var OutString = '';
  if (Across==true){
    while (j<L[i].length){
      if (L[i][j] != ''){
        OutString += L[i][j];
        if (CaseSensitive == true){
          LetterFromKey = L[i][j];
          LetterFromGuess = G[i][j];
        }
        else {
          LetterFromKey = L[i][j].toUpperCase();
          LetterFromGuess = G[i][j].toUpperCase();
        }
        if (LetterFromGuess != LetterFromKey){
//        if (G[i][j] != L[i][j]){
          G[i][j] = L[i][j];
          Penalties++;
          break;
        }
      }
      else{
        break;
      }
    j++;
    }
  }
  else{
    while (i<L.length){
      if (L[i][j] != ''){
        OutString += L[i][j];
        if (CaseSensitive == true){
          LetterFromKey = L[i][j];
          LetterFromGuess = G[i][j];
        }
        else {
          LetterFromKey = L[i][j].toUpperCase();
          LetterFromGuess = G[i][j].toUpperCase();
        }
        if (LetterFromGuess != LetterFromKey){
//        if (G[i][j] != L[i][j]){
          G[i][j] = L[i][j];
          Penalties++;
          break;
        }
      }
      else{
        break;
      }
    i++;
    }
  }
  if (document.getElementById(BoxId) != null){
    document.getElementById(BoxId).value = OutString;
  }
}
 
L = new Array();
L[0] = new Array('','','','','','\u03A0','','','','','','','','');
L[1] = new Array('','','','\u03A6','\u03A1','\u0395','\u039D','\u0391','','','','','','');
L[2] = new Array('','','','','','\u03A4','','','','','','','','');
L[3] = new Array('\u03A0','\u039F','\u0394','\u0397','\u039B','\u0391','\u03A4','\u039F','\u0394','\u03A1','\u039F','\u039C','\u039F','\u03A3');
L[4] = new Array('\u039F','','','','','\u039B','','','','','','','','');
L[5] = new Array('\u0394','','','','\u0394','\u0399','\u0391','\u0392','\u0391','\u03A3','\u0397','','','');
L[6] = new Array('\u0397','','','','','\u0391','','','','\u0395','','','','');
L[7] = new Array('\u039B','','','','','','','','','\u039B','','','','');
L[8] = new Array('\u0391','','','','','','\u03A6','\u03A9','\u03A4','\u0391','','','','');
L[9] = new Array('\u03A4','\u0399','\u039C','\u039F','\u039D','\u0399','','','','','','','','');
L[10] = new Array('\u039F','','','','','','','','','','','','','');
 
CL = new Array();
CL[0] = new Array(0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[1] = new Array(0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[2] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[3] = new Array(3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[4] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[5] = new Array(0,0,0,0,4,0,0,0,0,5,0,0,0,0);
CL[6] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[7] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[8] = new Array(0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0);
CL[9] = new Array(7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
CL[10] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
 
G = new Array();
G[0] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[1] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[2] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[3] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[4] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[5] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[6] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[7] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[8] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[9] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
G[10] = new Array('','','','','','','','','','','','','','');
 
function CheckAnswers(){
  if (Locked == true){return;}
 
  var AllCorrect = true;
  var TotLetters = 0;
  var CorrectLetters = 0;
  var LetterFromKey = ''; 
  var LetterFromGuess = '';
 
//Check each letter
  for (var i=0; i<L.length; i++){
    for (var j=0; j<L[i].length; j++){
      if (L[i][j] != ''){
        TotLetters++;
        if (CaseSensitive == true) {
          LetterFromKey = L[i][j];
          LetterFromGuess = G[i][j];
        }
        else {
          LetterFromKey = L[i][j].toUpperCase();
          LetterFromGuess = G[i][j].toUpperCase();
        }
        if (LetterFromGuess != LetterFromKey){ 
          G[i][j] = '';
//Blank that square in the grid
          SetGridSquareValue(i,j,'');
          AllCorrect = false;
        }
        else{
          CorrectLetters++;
        }
      }
    }
  }
 
  Score = Math.floor(((CorrectLetters-Penalties) * 100)/TotLetters);
  if (Score < 0){Score = 0;}
 
//Compile the output
  var Output = '';
 
  if (AllCorrect == true){
    Output = Correct + '<br />';
  }
 
  Output += YourScoreIs + ' ' + Score + '%.<br />';
  if (AllCorrect == false){
    Output += Incorrect;
    Penalties++;
  }
 
  ShowMessage(Output);
  WriteToInstructions(Output);
 
  if ((AllCorrect == true)||(TimeOver == true)){
 
    window.clearInterval(Interval);
 
    TimeOver = true;
    Locked = true;
    Finished = true;
    setTimeout('Finish()', SubmissionTimeout);
  }
 
}
 
function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
  if (document.store != null){
    Frm = document.store;
    Frm.starttime.value = HPNStartTime;
    Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
    Frm.mark.value = Score;
    Frm.submit();
  }
}
 
function TypeChars(Chars){
  if (CurrentBox != null){
    CurrentBox.value += Chars;
  }
}
 
function TimesUp() {
  document.getElementById('Timer').innerHTML = '&#x039F; &#x03C7;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BD;&#x03BF;&#x03C2; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C4;&#x03B5;&#x03BB;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B5;!!';
 
  TimeOver = true;
  Finished = true;
  CheckAnswers();
  Locked = true;
 
}
 
//CODE FOR HANDLING TIMER
//Timer code
var Seconds = 600;
var Interval = null;
 
function StartTimer(){
  Interval = window.setInterval('DownTime()',1000);
  document.getElementById('TimerText').style.display = 'inline';
}
 
function DownTime(){
  var ss = Seconds % 60;
  if (ss<10){
    ss='0' + ss + '';
  }
 
  var mm = Math.floor(Seconds / 60);
 
  if (document.getElementById('Timer') == null){
    return;
  }
 
  document.getElementById('TimerText').innerHTML = mm + ':' + ss;
  if (Seconds < 1){
    window.clearInterval(Interval);
    TimeOver = true;
    TimesUp();
  }
  Seconds--;
}
 
//-->
 
//]]>
 
</script>
 
</head>
 
<body onload="StartUp()" id="TheBody" >
 
<!-- BeginTopNavButtons -->
 
<div class="NavButtonBar" id="TopNavBar">
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="history.back(); return false;">&#x03A0;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C9;</button>
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='contents.htm'; return false;"> &#x03A0;&#x03B5;&#x03C1;&#x03B9;&#x03B5;&#x03C7;&#x03CC;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD;&#x03B1; </button>
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='nextpage.htm'; return false;">&#x0395;&#x03C0;&#x03CC;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD;&#x03B7; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;</button>
 
</div>
 
<!-- EndTopNavButtons -->
 
<div class="Titles">
  <h2 class="ExerciseTitle">&#x03A4;&#x039F; &#x03A0;&#x039F;&#x0394;&#x0397;&#x039B;&#x0391;&#x03A4;&#x039F;&#x03A3;&#x03A4;&#x0391;&#x03A5;&#x03A1;&#x039F;&#x039B;&#x0395;&#x039E;&#x039F;</h2>
 
  <h3 class="ExerciseSubtitle">&#x03A0;&#x039F;&#x0394;&#x0397;&#x039B;&#x0391;&#x03A4;&#x039F;&#x03A3;&#x03A4;&#x0391;&#x03A5;&#x03A1;&#x039F;&#x039B;&#x0395;&#x039E;&#x039F;</h3>
 
<div id="Timer"><span id="TimerText">&nbsp;&nbsp;</span></div>
 
</div>
 
<div id="InstructionsDiv" class="StdDiv">
  <div id="Instructions">&#x039C;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C2; &#x03BD;&#x03B1; &#x03C3;&#x03C5;&#x03BC;&#x03C0;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C1;&#x03CE;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C4;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B4;&#x03B7;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C5;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03BE;&#x03BF; &#x03C3;&#x03B5; 10'.</div>
</div>
 
<div class="LeftContainer">
 
  <div id="Reading" class="StdDiv">
 
    <div id="ReadingDiv">
<h3 class="ExerciseSubtitle">&#x039F;&#x0394;&#x0397;&#x0393;&#x0399;&#x0395;&#x03A3;</h3><div class="ReadingText">&#x03A3;&#x03B5; &#x03BA;&#x03AC;&#x03B8;&#x03B5; &#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C4;&#x03AC;&#x03BA;&#x03B9; &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B1;&#x03BD;&#x03BF;&#x03AF;&#x03B3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B3;&#x03C1;&#x03AC;&#x03C8;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03B1;&#x03C0;&#x03AC;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C4;&#x03B7;&#x03C2; &#x03B5;&#x03C1;&#x03CE;&#x03C4;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;&#x03C2;.</div>
 
    </div>
  </div>
 
</div>
 
<div class="RightContainer">
 
<div id="MainDiv" class="StdDiv">
 
<div id="ClueEntry">
 
</div>
 
<!-- This top button is hidden; uncomment it to reveal it. -->
<!--
<button id="CheckButton1" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;&#x0388;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B3;&#x03BE;&#x03B5;&nbsp;</button>
 
 -->
 
<table class="CrosswordGrid">
<tbody>
 
<tr id="Row_0"><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="NumLetterCell"><a href="javascript:void(0);" class="GridNum" onclick="ShowClue(1,0,5)">1</a><span class="NumLetterCellText" id="L_0_5" onclick="ShowClue(1,0,5)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_1"><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="NumLetterCell"><a href="javascript:void(0);" class="GridNum" onclick="ShowClue(2,1,3)">2</a><span class="NumLetterCellText" id="L_1_3" onclick="ShowClue(2,1,3)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_1_4">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_1_5">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_1_6">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_1_7">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_2"><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_2_5">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_3"><td class="NumLetterCell"><a href="javascript:void(0);" class="GridNum" onclick="ShowClue(3,3,0)">3</a><span class="NumLetterCellText" id="L_3_0" onclick="ShowClue(3,3,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_1">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_2">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_3">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_4">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_5">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_6">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_7">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_8">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_9">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_10">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_11">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_12">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_3_13">&nbsp;</span></td></tr><tr id="Row_4"><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_4_0">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_4_5">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_5"><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_5_0">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="NumLetterCell"><a href="javascript:void(0);" class="GridNum" onclick="ShowClue(4,5,4)">4</a><span class="NumLetterCellText" id="L_5_4" onclick="ShowClue(4,5,4)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_5_5">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_5_6">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_5_7">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_5_8">&nbsp;</span></td><td class="NumLetterCell"><a href="javascript:void(0);" class="GridNum" onclick="ShowClue(5,5,9)">5</a><span class="NumLetterCellText" id="L_5_9" onclick="ShowClue(5,5,9)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_5_10">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_6"><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_6_0">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_6_5">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_6_9">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_7"><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_7_0">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_7_9">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_8"><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_8_0">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="NumLetterCell"><a href="javascript:void(0);" class="GridNum" onclick="ShowClue(6,8,6)">6</a><span class="NumLetterCellText" id="L_8_6" onclick="ShowClue(6,8,6)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_8_7">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_8_8">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_8_9">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_9"><td class="NumLetterCell"><a href="javascript:void(0);" class="GridNum" onclick="ShowClue(7,9,0)">7</a><span class="NumLetterCellText" id="L_9_0" onclick="ShowClue(7,9,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_9_1">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_9_2">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_9_3">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_9_4">&nbsp;</span></td><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_9_5">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr><tr id="Row_10"><td class="LetterOnlyCell"><span id="L_10_0">&nbsp;</span></td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td><td class="BlankCell">&nbsp;</td></tr>
 
</tbody>
</table>
 
<button id="CheckButton2" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;&#x0388;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B3;&#x03BE;&#x03B5;&nbsp;</button>
 
<table id="Clues" style="display: none;">
<tbody>
<tr>
<td>
 
<table class="ClueList">
<tbody id="CluesAcross">
<tr><td colspan="2"><h3 class="ExerciseSubtitle" id="CluesAcrossLabel">&#x039F;&#x03A1;&#x0399;&#x0396;&#x039F;&#x039D;&#x03A4;&#x0399;&#x0391;</h3></td></tr>
 
<tr><td class="ClueNum">2. </td><td id="Clue_A_2" class="Clue">&#x039C;&#x03B5; &#x03B1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03AC; &#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03AC; &#x03C4;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03BF;:</td></tr><tr><td class="ClueNum">3. </td><td id="Clue_A_3" class="Clue">&#x0388;&#x03C4;&#x03C3;&#x03B9; &#x03BB;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03B4;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BC;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03BA;&#x03C5;&#x03BA;&#x03BB;&#x03BF;&#x03C6;&#x03BF;&#x03C1;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BD; &#x03B1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03BA;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AC; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1;:</td></tr><tr><td class="ClueNum">4. </td><td id="Clue_A_4" class="Clue">&#x0388;&#x03C4;&#x03C3;&#x03B9; &#x03BB;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03BC;&#x03AD;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C2; &#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B4;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; &#x03BC;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x03BB;&#x03B5;&#x03C5;&#x03BA;&#x03AD;&#x03C2; &#x03BA;&#x03AC;&#x03B8;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C2; &#x03B3;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BC;&#x03BC;&#x03AD;&#x03C2; &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03B4;&#x03B9;&#x03B1;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C1;&#x03BD;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BD; &#x03C0;&#x03B5;&#x03B6;&#x03BF;&#x03AF;:</td></tr><tr><td class="ClueNum">6. </td><td id="Clue_A_6" class="Clue">&#x039C;&#x03B5; &#x03B1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03AC; &#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C1;&#x03CE; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BA;&#x03C5;&#x03BA;&#x03BB;&#x03BF;&#x03C6;&#x03BF;&#x03C1;&#x03CE; &#x03BC;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03CC; &#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C4;&#x03B7; &#x03BD;&#x03CD;&#x03C7;&#x03C4;&#x03B1;:</td></tr><tr><td class="ClueNum">7. </td><td id="Clue_A_7" class="Clue">&#x039C;&#x03B5; &#x03B1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03CC; &#x03BA;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B8;&#x03CD;&#x03BD;&#x03C9; &#x03C4;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03CC; &#x03BC;&#x03BF;&#x03C5;:</td></tr>
 
</tbody>
</table>
 
</td>
 
<td>
 
<table class="ClueList">
<tbody id="CluesDown">
<tr><td colspan="2"><h3 class="ExerciseSubtitle" id="CluesDownLabel">&#x039A;&#x0391;&#x0398;&#x0395;&#x03A4;&#x0391;</h3></td></tr>
 
<tr><td class="ClueNum">1. </td><td id="Clue_D_1" class="Clue">&#x039C;&#x03B5; &#x03B1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03AC; &#x03B4;&#x03AF;&#x03BD;&#x03C9; &#x03B4;&#x03CD;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BC;&#x03B7; &#x03C3;&#x03C4;&#x03BF; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03CC; &#x03BC;&#x03BF;&#x03C5;:</td></tr><tr><td class="ClueNum">3. </td><td id="Clue_D_3" class="Clue">&#x0388;&#x03BD;&#x03B1; &#x03BF;&#x03B9;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AF;&#x03BA;&#x03BF; &#x03BC;&#x03AD;&#x03C3;&#x03BF; &#x03BC;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C6;&#x03BF;&#x03C1;&#x03AC;&#x03C2;:</td></tr><tr><td class="ClueNum">5. </td><td id="Clue_D_5" class="Clue">&#x0395;&#x03BA;&#x03B5;&#x03AF; &#x03BA;&#x03AC;&#x03B8;&#x03BF;&#x03BC;&#x03B1;&#x03B9; &#x03CC;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BD; &#x03BA;&#x03AC;&#x03BD;&#x03C9; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B1;&#x03C4;&#x03BF;:</td></tr>
 
</tbody>
</table>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="Feedback" id="FeedbackDiv">
<div class="FeedbackText" id="FeedbackContent"></div>
 
<button id="FeedbackOKButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="HideFeedback(); return false;">&nbsp;OK&nbsp;</button>
</div>
 
<!-- BeginBottomNavButtons -->
 
<div class="NavButtonBar" id="BottomNavBar">
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="history.back(); return false;">&#x03A0;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C9;</button>
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='contents.htm'; return false;"> &#x03A0;&#x03B5;&#x03C1;&#x03B9;&#x03B5;&#x03C7;&#x03CC;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD;&#x03B1; </button>
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='nextpage.htm'; return false;">&#x0395;&#x03C0;&#x03CC;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD;&#x03B7; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;</button>
 
</div>
 
<!-- EndBottomNavButtons -->
 
<!-- BeginSubmissionForm -->
 
<!-- EndSubmissionForm -->
 
</body>
 
</html>

Δείγμα άσκησης
Δείγμα άσκησης
Δείγμα άσκησης
Δείγμα άσκησης
Δείγμα άσκησης
Δείγμα άσκησης
Δείγμα άσκησης

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License