'Οταν θέλω να στρίψω σε δρόμο που δεν έχω ορατότητα
bike%208.bmp1

'Οταν θέλω να στρίψω σε δρόμο που δεν έχω ορατότητα:

  • Προσέχω μήπως στη γωνία βαδίζουν πεζοί.
  • Δίνω προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και τα παιδιά.
  • Δεν στρίβω ποτέ με μεγάλη ταχύτητα.


Επιστροφή στη λίστα εικόνων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License