Όταν θέλω να ειδοποιήσω τους οδηγούς για τις προθέσεις μου
bike%207.bmp

Όταν θέλω να ειδοποιήσω τους οδηγούς για τις προθέσεις μου:

  1. Προτίθεμαι να στρίψω αριστερά.
  2. Προτίθεμαι να στρίψω δεξιά.
  3. Προτίθεμαι να ελαττώσω ταχύτητα.


Επιστροφή στη λίστα εικόνων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License