Σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας
bike%206.bmp

Όταν οδηγώ σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας φροντίζω:

  • Να είμαι υπεύθυνο άτομο και να δίνω σαφή σήμα στους άλλους οδηγούς για τις προθέσεις μου.
  • Nα ειδοποιώ τον οδηγό που έρχεται πίσω μου με το αριστερό ή το δεξί μου χέρι για το τι προτίθεμαι να κάνω.
  • Θα πρέπει να κρατώ πάντα το τιμόνι με τα δυο μου χέρια και μόνο όταν χρειαστεί να κάνω σήμα να αφήνω τη μια μεριά.
  • Όταν κυκλοφορώ με άλλους ποδηλάτες θα πρέπει να πηγαίνουμε ο ένας πίσω από τον άλλο.
  • Δεν πρέπει να μεταφέρω άλλο άτομο στο ποδήλατο.


Επιστροφή στη λίστα εικόνων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License