Βγαίνω στο δρόμο με το ποδήλατο
bike3.bmp1

Όταν βγώ στο δρόμο:

  • Να είμαι σίγουρος ότι οι οδηγοί των άλλων οχημάτων με βλέπουν στο δρόμο.

Διδακτική πρόταση για την ενότητα

Επιστροφή στη λίστα εικόνων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License