Προσοχή στις πλατείες
bike%2015.bmp1

Προσοχή στις πλατείες:

  • Μπορεί ο οδηγός του οχήματος να μη σε έχει δει και να προσπαθήσει να βγει από τον κόμβο.


Επιστροφή στη λίστα εικόνων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License