Σεβασμός στους πεζούς και ιδιαίτερα στα παιδιά και στους ηλικιωμένους
bike%2013.bmp1

Σεβασμός στους πεζούς και ιδιαίτερα στα παιδιά και στους ηλικιωμένους:

  • Δεν καταλαμβάνω ποτέ το πεζοδρόμιο ή τη διάβαση με το ποδήλατό μου.
  • Δεν παρκάρω το ποδήλατό μου σε χώρο που να εμποδίζει τη διέλευση των πεζών.


Επιστροφή στη λίστα εικόνων


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License