Στα φανάρια και στις διαβάσεις
bike%2012.bmp1

Στα φανάρια και στις διαβάσεις:

  • Σέβομαι τους πεζούς στις διαβάσεις.
  • Στα φανάρια σταματώ μαζί με όλα τα οχήματα.
  • Με το ποδήλατό μου πρέπει να ακολουθώ πιστά τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.


Επιστροφή στη λίστα εικόνων


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License