Κυκλοφορία σε πλατείες και κυκλικούς κόμβους
bike%2010.bmp1

Κυκλοφορία σε πλατείες και κυκλικούς κόμβους:

  • Προσοχή στους κυκλικούς κόμβους έχει προτεραιότητα το όχημα που εισέρχεται σε αυτούς.
  • Δίνω πάντα προτεραιότητα σε πλατείες στο όχημα που εισέρχεται και είναι στα δεξιά μου.


Επιστροφή στη λίστα εικόνων

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License